Directe filtratie die aan de eisen voldoet

Afvalwater is vaak dusdanig verontreinigd, dat het niet zondermeer geloosd mag worden.

Om aan de gestelde eisen en/of lozingsrechten te kunnen voldoen maken wij containeroplossingen, die er voor zorg dragen dat het afvalwater ter plekke in een conditie wordt gebracht zodat het zorgeloos geloosd kan worden.

 

Voor meer informatie over onze oplossingen, neem dan contact op met onze verkoopafdeling: sales@nieuweweme.nl of bel naar +31 541 530 500.