Verontreinigd water in elke gewenste conditie

Water komt in vele condities voor en wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt.
Welke processen nodig zijn om de gewenste condities te verkrijgen, vraagt een gedegen kennis en ervaring, vaak in jaren opgebouwd. NieuweWeme Containers heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van containerized waterbehandelingsinstallaties, die de drie meest voorkomende categorieën bestrijken:

WAT ZOEKT U?