DMT

Project:               DMT B.V.

Bestemming:      Siberie, Rusland

Doel:                   Het wassen van gas

Bijzonderheid:     Installatie geschikt voor -40°C t/m +50 omgevingstemperatuur 
                           Volledig koudebrugvrij geïsoleerd 
                            2 van de 4 containers geschikt voor Zone 2 ATEX omgeving

Klant:                  DMT

Sector:                Gas industrie