Wereldwijde levering van “plug en play” containerized oplossingen

NieuweWeme Containers ontwikkelt, engineert, produceert, installeert, stelt in bedrijf en onderhoudt (containerized) oplossingen voor nagenoeg alle industriële processen. Oplossingen met een autonoom karakter als stekkerklare aanvulling, verbetering of vervanging van huidige processen.
Alle oplossingen worden project-/procesmatig ontwikkeld, geassembleerd, en volgens de door de klant gestelde normen getest. Deze oplossingen blinken uit door slimme eenvoud, conceptueel denken en ontwerpen, en zijn opgebouwd uit modulaire units. Deze manier van produceren bewerkstelligt een snellere, efficiëntere en kostenbesparende productietijd, alsmede een effectieve inbedrijfstelling on site.

 

“Up and running” in de kortst denkbare tijd!

NieuweWeme Containers zorgt ervoor dat de containers, voorzien van de complete besturing, na de FAT op de juiste wijze worden gedemonteerd,
alle onderdelen worden gezekerd, het totaal wordt verpakt en ten slotte getransporteerd naar de eindklant. Zodra de containers, op locatie arriveren, start de installatie.  Tijdens de SAT worden de nodige instructies verstrekt, en begeleiden wij de klant bij de in bedrijfstelling, zodat na aankomst van de installatie, deze binnen zeer korte tijd “up and running” is.